Thursday, October 8, 2009

საზღვარი_თავი I / Border_Chapter I

12.10.2009 at 17.00
გახსნა-პრეზენტაცია, კავკასიური სახლი, გალაქტიონ ტაბიძის ქ. 20, თბილისი / Opening at Caucasian House in Georgia, Galaktion Tabidze st. 20, Tbilisi

80-იანი წლებიდან საქართველოში ღიად დაიწყო ერთი ცნობიერების რღვევა და მისი, სულ სხვა, ახალი, ჯერ კიდევ გაუცნობიერებელი კაპიტალიზმით ჩანაცვლება। სულ მალე ქვეყნის ერთიანობისთვის დაიწყო ომი, სადაც ჯერ მოგებული, არავინ დარჩენილა, მაგრამ ომი აქტიურდება და დასასრული არ ჩანს.
კავკასიაში, რომელიც გზაჯვარედინია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, ხშირად ჩნდება განცდა იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი არა იმდენად გამტარია, რამდენადაც საზღვარი განსხვავებულ და პერიოდულად დაპირისპირებულ ცივილიზაციებს შორის.
საზღვრის თემაზე გამოფენის ორგანიზების სურვილი ორი წლის წინ გაუჩნდა და სოფო კილასონიამ მისი ორგანიზება ლევან მინდიაშვილთან ერთად ჯერ კიდევ 2008 წლის დასაწყისში დაიწყეს. მონაწილეობდა დაახლოებით 20 ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდა მხატვარი. თითქმის ყველაფერი მზად იყო, როცა რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო. რეალურმა ბრძოლამ და საზღვრების და მიწის დასაცავად მორიგმა დაღვრილმა სისხლმა გააფერმკრთალა პროექტი და ნამუშევრები. შეიცვალა დამოკიდებულება, ძალიან ბევრი რამ პროექტიდან ეფემერულად იქცა. უმეტესი ნამუშევრები – თითქოს არაადეკვატურად, საზღვრის თემა კი მეტისმეტად დამიწდა და დაკონკრეტდა. ასეთ დროს ხომ ძალიან იოლია ხელოვნება იქცეს დოკუმენტურ პროზად. პროექტი „საზღვარი“ მაინც გრძელდება. 2009 წელს შექმნილი რამდენიმე ნამუშევრის პრეზენტაცია „არტისტერიუმის“ პარალელურად შედგება. Border _ chapter I არის პროექტის პირველი ნაწილი, რომელიც ქართველი და არგენტინელი მხატვრების კოლაბორაციას წარმოადგენს.

From 80’s as in every post soviet country in Georgia also had begun the process of the deconstruction of the established mentality and its replacement with the totally vague and indistinct ‘capitalism’… Simultaneously to this process aroused the war for the national and geographical entirety and though there are no winners in this battle, it still continues until today… In Georgia, as in other countries of the region Caucasus, we still fight to defend our own geographical borders, they seems to become such a luxury for us… The origins of all the problems and misfortunes of this region are still hidden in the political and mental borders of its society… Caucasus, the crossroad of “east” and “west”, more often appears not as a conductor but merely as a border between different and sometimes even opposed civilizations… The idea of the project Border was born around two years ago. In the beginning of 2008 I started working on it together with the artist Levan Mindiashvili. We already had selected around twenty national and international artists and everything was almost ready when the Russian-Georgian war has begun. The “real” struggle for the “real” borders has changed the importance and the initial essence of the project. Some selected works lost adequateness to the reality, the demand of the meaning of Border became more concrete, more precise. In such circumstances art easily transforms into the banal documentary. The project Border still goes on. I am glad that in the parallel to Artisterium we can expose some artworks produced in 2009. Border _ chapterI is a first part of the project representing a very intereseting collaboration between artists from Georgia and Argentina.

კურატორი სოფო კილასონია / Curated by Sophia Kilassonia

http://www.border-page1.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment