Saturday, January 8, 2011

ლადო დარახველიძე / Lado Darakhvelidze
საუბარი ხელოვანთან / Artist talk
14.01.2011

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო"
Open Society Georgia Foundation
მისამართი: ჭოველიძის ქ.10, თბილისი, 0108, საქართველო
Address: 10, Chovelidze street, Tbilisi, 0108, Georgia


ქართველი ხელოვანი ლადო დარახველიძე (დაიბადა 1977 ქუთაისში, საქართველო) თავის ნამუშევრებში განიხილავს სოციალურ და პოლიტიკურ ცვლილებებს და გამოხატავს მათ პირად თხრობის საფუძველზე. მის ადრეულ ნამუშევრებში იგი შეუმჩნევლად (ოსტატურად) და პოეტურად ასახავდა ნაციონალური სიმბოლოების გარდასახვას და ჩანაცვლებას პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში, რაც სცილდება პოლიტიკურს და გადადის მითოლოგიის, ისტორიის და თხრობის საზღვრებში. ლადო დარახველიძის ნამუშევრები წარდგენილი იყო სტამბული ბიენალეზე „რა აცოცხლებს კაცობრიობას“ (’What keeps mankind alive’) 2009 წელს და კუვეს ბიენალეზე, ლინცში, ავსტრია, 2010 წელს.

ბოლო დროს ლადო დარახველიძე მუშაობს პროქტზე “მუზეუმი სატალევიზიო სადგური” (Museum TV Station). ტერმინი “მუზეუმი სატალევიზიო სადგური” (MTVS) უკავშირდება სახელოვნებო აქტივობებს მუზეუმებში, ბიენალეებზე და მსგავს სახელოვნებო ღონისძიებებს, რომლებშიც ხელოვნების ნიმუში და კურატორული ღონისძიება ეხმაურება აქტუალურ პოლიტიკურ და მასთან დაკავშირებულ პოზიციებს. ასეთი სახის კულტურული ღონისძიების დროს დამთვალიერებლისთვის ხელმისაწვდომი ხდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ჩვეულებრივ არ განიხილება მასმედიის მხრიდან. “მუზეუმი სატალევიზიო სადგურის” შემთხვევაში, ორივე ხელოვანიც და კურატორიც ახდენენ მუზეუმის ან ბიენალეს ტრანსფორმირებას იმაში, რასაც შეიძლება ეწოდოს ღია წყაროს ინფორმაციის სადგური.

“მუზეუმი სატალევიზიო სადგურის” სხვადასხვა კულტურულ გარემოცვაში განხორციელებით, იგი ხდება ალტერნატივა კონვენციური საინფორმაციო სადგურებისა. იდეის საწყისი იყო თანამედროვე ხელოვანების ნამუშევრების პუბლიკაციის გამოქვეყნება, რომლებიც მოიაზრებიან, როგორც ხელოვანი-ჟურნალისტები. MTVS –ის პირველი გამოჩენა იყო ინსტალაცია ბერლინის კროიცბერგის ბიენალეზე გერმანიაში (ივნისი-აგვისტო, 2010 წ.), შემდეგ ნაჩვენები იყო ‘State of ArtEZ‘ –ში არნჰემში, ჰოლანდია (ნოემბერი, 2010 წ.) და PS2 Squared ბელფასტში, ირლანდია (დეკემბერი, 2010 წ.)


The Georgian artist Lado Darakhvelidze (1977 Kutaisi, Georgia) deals in his work with social and political changes and represents these in personal narratives. In his previous work, he reflected the ‘transitions’ and re-placements of national symbols in post-communist countries in a subtle and poetic way, which expands the political and opens it to mythology, history and storytelling. Darakhvelidze’s work was in the Istanbul Biennial ’What keeps mankind alive’ 2009, and Biennale Cuvee, Linz, 2010. 


Lately Darakhvelidze has been working on the project Museum TV Station. The term ‘Museum TV Station’ (MTVS) refers to art activities in museums, biennials and related art events in which the artwork and curatorial events evoke actual political and engaged positions. Museum TV Station explores the museum as overlapping and entangled media, politics and histories. In these cultural events, the visitor has access to information that is usually not disclosed in mass media. In the case of the Museum TV Station, both the artist and curator transform the museum or biennial into what might be termed an open source information station.

By realizing Museum TV Station in different cultural settings it is an alternative to conventional information stations. 
The idea of Museum TV Station started as a publication featuring works by contemporary artists who could be considered as artist-journalist. MTVS then made its first appearance as an installation at the Berlin Kreuzberg Biennale (June-August 2010), was featured in at the ‘State of ArtEZ‘ at the Schouwburg Arnhem (November 2010) and at PS2 Squared in Belfast in December 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=YroHlp167Nw
http://www.youtube.com/watch?v=wzQzwpe6DO4

www.vladimer.net

კურატორი: ნინი ფალავანდიშვილი / Curated by: Nini Palavandishvili

No comments:

Post a Comment